Silt: pakendiregister

Elektroonikaaruanne ja probleemtooted Mis on probleemtooted, nende turule laskja kohustused

Probleemtooted on sellised tooted, mille jäätmed võivad põhjustada tervise- või keskkonnaohtu, samuti keskkonna ülemäärast risustamist. Elektri ja elektroonikaseadmed on jäätmeseadusest tulenevalt probleemtooted.

Probleemtooted on:

  1. patareid ja akud
  2. mootorsõidukid ja nende osad
  3. elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad
  4. rehvid
  5. põllumajandusplast

Probleemtooteregister

Tootjatel on kohustus registreerida end probleemtooteregistris (lühend: PROTO) ja esitama andmeid turule lastud probleemtoodete ning kogutud ja taaskasutatud probleemtoodetest tekkinud jäätmete kohta. See on jäätmeseaduse alusel loodud register, kuhu koondatakse teavet probleemtoodete tootjate kohta ning kus hoitakse ja töödeldakse andmeid Eestis valmistatud, sisseveetud ja väljaveetud probleemtoodete ja nende jäätmete taaskasutamise kohta. Probleemtooteregistrisse kogutakse andmeid, et tagada Eestis laiendatud tootjavastutus ning pidada arvestust probleemtoodetega seotud sihtarvude ning muude jäätmekäitlusega seotud ülesannete täitmise kohta.

Loe artiklit Elektroonikaaruanne ja probleemtooted Mis on probleemtooted, nende turule laskja kohustused