Ettevõttest A-Tolliagentuur on pikaajalise kogemusega ja suurim rahvusvahelise kaubavahetusega seotud aruandluse vormistaja Eestis.

Tildri 11, Tallinn 13424

Tel +3726550703
E-post info@toll.ee

Oleme aruandluse ja tollivormistuse valdkonnas tegutsenud üle 20 aasta.

Me tahame olla ja ka oleme oma valdkonnas alati sammuvõrra ees – meie tulevik on täna. 

A-Tolliagentuuri jätkuva arengu ja edu on kindlustanud meie ekspertide kõrged kompetentsid, suhtlemisavatus, pühendumus klientide konsulteerimisele ja nende teadlikkuse tõstmisele, keskendumine eetiliste ja arukate aruannete loomisele.

Meie aruannete lahendused on arukad ja usaldusväärsed

Koostame järgmiseid aruandeid: intrastat, pakendiaruanne, pakendiekspertiis, elektri- ja elektroonikaseadmete aruanne, probleemtoodete aruanne, impordihinna ja ekspordihinna aruanne, tööstustoodete aruanne, tollivormistus, transiitdeklaratsioon, kaubakoodide määramine, kvoodi taotlemine, impordilubade vajaduse konsulteerimine, päritolusertifikaadi taotlemine.

A-Tolliagentuur teenindab nii era- kui avaliku sektori ettevõtteid, meil on üle 500 lepingulise kliendi erinevatest ärisektoritest – omavalitsused, äriühingud, transpordifirmad, logistikakeskused, raamatupidamisfirmad, seltsid, klubid ja eraisikud.

Vastutustundlik ettevõte

Keskkonnasäästlikkus on A-Tolliagentuuri töid ja tegemisi saatnud üle kümne aasta. Meie aruanded on seotud keskkonnasäästlikkuse põhimõtetega, mida integreerime ka oma igapäevasesse tööellu. Samuti osaleme jäätmete, pakendite ja probleemtoodete valdkonnapõhistes aruteludes ja seadusloome erinevates faasides. Anname oma panuse meie kõigi looduskeskkonna säilitamisse nii kontoris sees kui ka väljas. Meie moto – arukas aruandlus – hõlmab laiemat keskkonnaalast tervikpildi nägemist.

Kollektiiviga ühiselt vabas õhus aega veetes – matkates või jalutades, võtame kaasa prügikotid, et metsast ja matkaradadelt leitud prügi hiljem tee prügikasti leiaks. Lööme kaasa metsaistutustalgutel ja jälgime, et meie igapäevatöö jätaks võimalikult väikese keskkonnajälje, muuhulgas pöörame tähelepanu ka sellele, et kontoriruumides oleks võimalik prügi sorteerida ettenähtud eeskirjade kohaselt.

A-Tolliagentuur on vähendanud oma kontoris paberi kasutust tänaseks 60% võrra. Me töötleme andmeid elektrooniliselt. Informeerime oma koostööpartnereid, et eelistame elektrooniliselt saadud dokumente ja nii esitavad ka kliendid üha enam oma andmeid meile elektrooniliselt. Samuti on teenuste hinnastus sel viisil saadetud dokumentide puhul soodsam.

A-Tolliagentuuri konsultandid ja kliendihaldurid jagavad koostööpartneritele mitmekülgset infot meie teenuste kohta, meie lähenemine on individuaalne – anname ülevaate keskkonnasäästlikkuse võimalusest, hetkel kehtivatest seadustest ja kohustustest, mis võiks just nende ettevõttega sobida.

Tollibüroo OÜ on loodud aastal 1998 lisastruktuurina ja on spetsialiseerunud probleemtoodete aruannete vormistamisele ja tollivormistusele.

A-Tolliagentuur loob kliendile lisaväärtuseid ja annab kindlustunde!

Jälgi meie tegemisi siit: