Rühmapakend – kõige suurem komistuskivi pakendiaruandluses Kõige enam tekitab vigu pakendiaruandluses kaubaarvetel olevate puudulike rühmapakendite andmete kasutamine

Kokkuvõtvalt võib välja tuua kolm peamist komistuskivi:

 • teadmatus – millised pakendid kaasata aruandlusesse;
 • oskamatus pakendeid kaasata;
 • sobiliku pakendiandmete kaardistamise hetk ehk sisendandmete tekkemomendi valimine.

Loe artiklit Rühmapakend – kõige suurem komistuskivi pakendiaruandluses Kõige enam tekitab vigu pakendiaruandluses kaubaarvetel olevate puudulike rühmapakendite andmete kasutamine

About Ranno

Graafiline disainer

View all posts by Ranno →

Pakendiaruandluse loome ABC Enamlevinud vead pakendiarvestuses ja nende tekkimise vältimine

Seadusest tulenevalt peavad pakendiettevõtjad pidama pakendimassi üle arvestust pakendite liikide ja pakendi materjalide lõikes. Pakendiauditi korraldamise kohustus aga puudutab neid pakendiettevõtjaid, kes lasevad turule pakendatud kaupa pakendimassiga rohkem kui viis tonni aastas.

Olenemata sellest, kas pakendiettevõte on auditikohuslane või mitte, lasub tal siiski pakendiaruandluse kohustus. Loe artiklit Pakendiaruandluse loome ABC Enamlevinud vead pakendiarvestuses ja nende tekkimise vältimine

About Ranno

Graafiline disainer

View all posts by Ranno →

Pakendiaruandlus ja pakendiauditeerimine Kvaliteedi loomine pakendiaruandluses

2004. aastast on olnud riigi eesmärk viia pakendiettevõtete tähelepanu sellele, mida ettevõtja saab ise teha pakendite taaskasutuse osas – pakendite kokku kogumine, sorteerimine, üleandmine toormekäitlejale jms.  Suhtumise ja tegutsemise pakendivaldkonnas määrab paljuski ära nii sisemine missioonitunne keskkonnahoidlikkuse mõistes kui ka seadusekuulekus. Loe artiklit Pakendiaruandlus ja pakendiauditeerimine Kvaliteedi loomine pakendiaruandluses

About Ranno

Graafiline disainer

View all posts by Ranno →

Kaupade klassifitseerimine ja tollimaksud Kolmandatest riikidest imporditavate kaupade klassifitseerimine ja neile rakendatavad tollimaksud

EL integreeritud tollitariifistik (TARIC)

Alates 1. maist 2004 rakendusid kaupade impordil kolmandatest riikidest tollimaksud, mis põhinevad Euroopa ühenduste tollitariifistikul. Ühendusse importimise ja ühendusest eksportimisega seotud ühenduse meetmete kohaldamiseks kasutatakse ühenduste integreeritud tollitariifistikku – TARIC (TARiff Integre Communautaire).

Loe artiklit Kaupade klassifitseerimine ja tollimaksud Kolmandatest riikidest imporditavate kaupade klassifitseerimine ja neile rakendatavad tollimaksud

About Ranno

Graafiline disainer

View all posts by Ranno →

Kohustuste üleandmine taaskasutusorganisatsioonile Pakendiettevõtjale seadusega pandud kohustuste, pakendite kogumise ja taaskasutamise, delegeerimine taaskasutusorganisatsioonile

Pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa, võib pakendite kogumise ja taaskasutuse kohustused üle anda lepingu alusel taaskasutusorganisatsioonile. Loe artiklit Kohustuste üleandmine taaskasutusorganisatsioonile Pakendiettevõtjale seadusega pandud kohustuste, pakendite kogumise ja taaskasutamise, delegeerimine taaskasutusorganisatsioonile

About Ranno

Graafiline disainer

View all posts by Ranno →

Tollivormistuseks vajalikud dokumendid Import- ja eksportdeklaratsiooni ning EUR.1 esitamiseks

Importdeklaratsiooni ja eksportdeklaratsiooni dokumendid on võimalik edastada mugavalt ja kiiresti –  faksi või e-posti teel.

Importdeklaratsioon

Vormistamiseks vajalikud dokumendid:

 • kaubaarve
 • pakkeleht
 • transpordiarve (kui on vajalik)
 • transpordi saatedokument
 • ladustamisteade

Loe artiklit Tollivormistuseks vajalikud dokumendid Import- ja eksportdeklaratsiooni ning EUR.1 esitamiseks

About Ranno

Graafiline disainer

View all posts by Ranno →

Intrastat küsi­mustik Intrastat (Intra EC Trade Statistics) on Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise väliskaubanduse statistika kogumise süsteem.

Eestis kogub Intrastati andmeid Statistikaamet. Andmete kogumise õiguslik alus on riikliku statistika seadus. Intrastat küsimustik esitatakse aruandeperioodi lõpus Statistikaametile.

Loe artiklit Intrastat küsi­mustik Intrastat (Intra EC Trade Statistics) on Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise väliskaubanduse statistika kogumise süsteem.

About Ranno

Graafiline disainer

View all posts by Ranno →

Tollideklaratsioonide kiire ja mugav vormistamine A-Tolliagentuuris koostatakse tollideklaratsioonid kliendi jaoks kiiresti, mugavalt ja optimaalsete toimingu kuludega

 • Teostame kaupade tollivormistust – transiitkauba, import- ja eksport kaupade tollivormistust.
 • Kogemustega tolliagendid (tollimaaklerid) leiavad kiiresti minimaalsete kuludega parimad tollivormistuse lahendused.
 • Lahendame professionaalselt ja sujuvalt ka kõige keerulisemad juhtumid.

Loe artiklit Tollideklaratsioonide kiire ja mugav vormistamine A-Tolliagentuuris koostatakse tollideklaratsioonid kliendi jaoks kiiresti, mugavalt ja optimaalsete toimingu kuludega

About Ranno

Graafiline disainer

View all posts by Ranno →