Elektroonikaaruanne ja probleemtooted Mis on probleemtooted, nende turule laskja kohustused

Probleemtooted, nende tootjate ja turule laskjate kohustused

Probleemtooted on sellised tooted, mille jäätmed võivad põhjustada tervise- või keskkonnaohtu, samuti keskkonna ülemäärast risustamist.

Elektri ja elektroonikaseadmed on jäätmeseadusest tulenevalt probleemtooted.

Probleemtootedeteks loetakse:

  1. patareid ja akud
  2. mootorsõidukid ja nende osad
  3. elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad
  4. rehvid
  5. põllumajandusplast

Probleemtooteregister

Tootjatel on kohustus registreerida end probleemtooteregistris (lühend: PROTO) ja esitama andmeid turule lastud probleemtoodete ning kogutud ja taaskasutatud probleemtoodetest tekkinud jäätmete kohta.

See on jäätmeseaduse alusel loodud register, kuhu koondatakse teavet probleemtoodete tootjate kohta ning kus hoitakse ja töödeldakse andmeid Eestis valmistatud, sisseveetud ja väljaveetud probleemtoodete ja nende jäätmete taaskasutamise kohta. Probleemtooteregistrisse kogutakse andmeid, et tagada Eestis laiendatud tootjavastutus ning pidada arvestust probleemtoodetega seotud sihtarvude ning muude jäätmekäitlusega seotud ülesannete täitmise kohta.

Mis on laiendatud tootjavastutus

Laiendatud tootjavastutuse põhimõtte kohaselt peab tootja tagama tema turule lastud probleemtootest tekkivate jäätmete kogumise ja nende taaskasutamise, korduskasutamise või nende kõrvaldamise ning eelpool loetletud tegevustega seotud kulud kannab tootja. Tootjal on kohustus koguda ja edasisele käitlemisele suunata ka sellest probleemtootest tekkinud jäätmed, mis on turule lastud enne tootjavastutuse rakendumist (nn endisaegsed ehk ajaloolised jäätmed).

Laiendatud tootjavastutust rakendatakse:

patareidele ja akudele alates 1. maist 2004;
mootorsõidukitele ja nende osadele alates 1. jaanuarist 2005;
elektri- ja elektroonikaseadmetele alates 13. augustist 2005;
rehvidele 1. jaanuarist 2005;
põllumajandusplastidele 1. jaanuarist 2013.

Laiendatud tootjavastutus on “saastaja maksab” põhimõte. See tähendab, et tootja vastutab toote eest alates selle valmistamisest ja/või turule laskmisest kuni selle jäätmeteks muutumiseni ehk kuni jäätmed lakkavad olemast jäätmed. Seega ei ole tootja vabanenud vastutusest kui ta on enda turule lastud toodetest tekkinud jäätmed kokku korjanud ja need jäätmekäitlejale üle andnud. Tootja peab teadma, mis nendest jäätmetest edasi saab – ta peab teadma, mida jäätmekäitleja üleantud jäätmetega edasi teeb.

A-Tolliagentuur koostab järgmiseid probleemtoodete ehk PROTO aruandeid:

elektroonikaromu aruanne – elektri- ja elektroonikseadmed ja nende osade
patareide ja akude aruanne
mootorsõidukite ja nende osade aruanne – N1, M1 ja L2E kategooria sõidukid ja nende varuosad
rehvide aruanne – M1, N1, M2, M3, N2 , N3 kategooria sõidukite, põllumasinate ja traktorite rehvid

A-Tolliagentuur vormistab oma klientidele probleemtoodete aruanded ning esitab need klientide eest tootjavastutusorganisatsoonile või probleemtooteregistrisse. Küsi lsainfot või pakkumist SIIT

Keskkonnasäästlikkuse seisukohalt on need väga olulised aruanded.

Probleemtoodete aruande info: +372 655 0703

E-kiri: info@toll.ee