Autor: Raimond Kadak

Aruandluse teenused Rahvusvahelise kaubavahetusega seonduvad aruandluse teenused

Aruandluse teenused ehk aruannete koostamine on erinevate ettevõtete lõikes varieeruv ja eeldab iga ettevõtte puhul personaalset lähenemist ja detailset analüüsi. Selle peamiseks mõjutajaks on nii kaupade kui kaubaliikumise eripära.

Rahvusvahelisest kaubavahetusest tulenevate aruannete lahenduste pakkumisel ja aruandluse koostamisel lähtume A-Tolliagentuuris iga konkreetse ettevõtte ja tema kaubavahetuse spetsiifikast. Küsi infot oma ettevõtte aruandluse lahenduse kohta SIIT

A-Tolliagentuur vormistab ja koostab klientidele järgmiseid kaubavahetusega seotud aruandeid ja dokumente:

Suhtleme kliendi eest ja esindame klienti erinevates asutustes:

 • Maksu- ja Tolliamet
 • Statistikaamet
 • Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
 • Keskkonnaministeerium
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 • Taaskasutusorganisatsioonid
 • Tootjavastutusorganisatsioonid
 • Pakendiregister

Aruandluse teenused ja maksumus kujuneb iga ettevõtte spetsiifikat arvestades. Selle väljaselgitamiseks kulub A-Tolliagentuuri ekspertidel vaid mõned minutid! Küsi lisainfot või pakkumist SIIT

Elektroonikaaruanne ja probleemtooted Mis on probleemtooted, nende turule laskja kohustused

Probleemtooted on sellised tooted, mille jäätmed võivad põhjustada tervise- või keskkonnaohtu, samuti keskkonna ülemäärast risustamist. Elektri ja elektroonikaseadmed on jäätmeseadusest tulenevalt probleemtooted.

Probleemtooted on:

 1. patareid ja akud
 2. mootorsõidukid ja nende osad
 3. elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad
 4. rehvid
 5. põllumajandusplast

Probleemtooteregister

Tootjatel on kohustus registreerida end probleemtooteregistris (lühend: PROTO) ja esitama andmeid turule lastud probleemtoodete ning kogutud ja taaskasutatud probleemtoodetest tekkinud jäätmete kohta. See on jäätmeseaduse alusel loodud register, kuhu koondatakse teavet probleemtoodete tootjate kohta ning kus hoitakse ja töödeldakse andmeid Eestis valmistatud, sisseveetud ja väljaveetud probleemtoodete ja nende jäätmete taaskasutamise kohta. Probleemtooteregistrisse kogutakse andmeid, et tagada Eestis laiendatud tootjavastutus ning pidada arvestust probleemtoodetega seotud sihtarvude ning muude jäätmekäitlusega seotud ülesannete täitmise kohta.

Loe artiklit Elektroonikaaruanne ja probleemtooted Mis on probleemtooted, nende turule laskja kohustused