Teenused

A-Tolliagentuur osutab seadustest ja määrustest tulenevate dokumentide vormistamise teenuseid kaubavahetusega seotud ettevõtetele

Pakendiaruanne

Pakendialase aruandluse kohustus on ettevõtjatel, kes toovad Eestisse või toodavad pakendit.

Pakendiettevõtted peavad esitama perioodiliselt aruandeid oma pakendialase tegevuse kohta.

A-Tolliagentuur koostab pakendiaruandeid pakendajatele, eksportööridele ja importööridele. Meie pakendiarvestuse lahendused on kliendi jaoks efektiivsed, põhinedes laiapõhjalisel pakendivaldkonna tundmisel ning pikaajalisel praktikal.

Loe rohkem pakendiaruandluse kohta siin.

Intrastat

Intrastat on Euroopa Liidu liikmesriikide omavahelise kaubavahetuse andmete kogumise süsteem.

Intrastat esitamise kohustus on ettevõttel, mille Euroopa Liidu riikidega peetud kaubavahetuse käive ületab aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve. Aruanne esitatakse igakuiselt Statistikaametile.

A-Tolliagentuur on suurim Intrastat aruande vormistaja Eestis.

Koostame kliendile Intrastat aruande ja esitame selle, kliendile mugavust pakkudes, tema eest Statistikaametisse.

Loe rohkem intrastati teenuse kohta siin.

Tollideklaratsioon

Tuues kaupa väljastpoolt Euroopa Liitu, tuleb esitada tollideklaratsioon. Kaubad väärtusega kuni 150 € maksustatakse käibemaksuga. Alates 150 € arvestatakse impordimaksud, vastavalt kaubakoodile.

A-Tolliagentuur osutab  kaupade tollivormistust nii import-, eksport- kui ka transiitkaubale. Omame Volitatud ettevõtja (AEO) staatust. Meie kogemustega tolliagendid leiavad kiiresti ja minimaalse kuluga kliendi jaoks talle parimad tollivormistuse lahendused. Ka keerulised juhtumid lahendame sujuvalt ja professionaalselt.

Loe rohkem tollivormistuse kohta siin

Probleemtoodete aruanne

Aruande esitamise kohustus on ettevõtetel, kelle toodeteks on akud, patareid, elektri-ja elektroonikasedmed, rehvid ja põllumajandusplast.

Keskkonnasäästikkuse mõistes on see väga oluline aruanne, sest probleemtoodete jäätmed võivad põhjustada tervise- ja keskkonnaohtu või keskkonna ülemäärast risustamist.

A-Tolliagentuur vormistab oma klientidele probleemtoodete (PROTO)  aruanded ning esitab need klientide eest tootjavastutusorganisatsoonile või probleemtooteregistrisse.

Intrastat küsimustiku tellijale vormistame PROTO aruande soodushinnaga.

Loe rohkem probleemtoodete aruande kohta siin

Teenuste väliskaubanduse aruanne

Aruandluse kohustus on ettevõtetel, kelle imporditud ja eksporditud teenuste maht ületab kehtestatud statistilise läve, aruanne esitatakse Statistikaametile. Läve määrab statistikaamet eelmise aasta väliskaubandusstatistika põhjal. Andmete esitamise kohustuse määramisel arvestatakse teenuste ekspordi ja impordi voogu ühiselt.

Aruandesse kaasatakse teenuste väliskaubanduse andmed EL-i ja kolmandate riikidega, aruanne esitatakse kvartaalselt 18-ndaks kuupäevaks Statistikaametile.

Loe rohkem teenuste väliskaubanduse aruande kohta siin

ESG aruanne

ESG on kogum eesmärkidest, tegevuskavadest ja mõõdetavatest tulemitest, mis hõlmab keskkonna, sotsiaalset ja juhtimisvaldkonda.

Pakendiaruande ja intrastati vormistamise lisana pakume oma klientidele tasuta aruannet maale toodud kaupade või pakendivoo osas. Reeglina osutuvad kaubandusega seotud ettevõtete puhul kõige suurema riskiga keskkonna teemaks just pakend ja kaubad.

Loe rohkem ESG teenusete kohta siin

Kliendiinfo: +372 655 0703

E-kiri: info@toll.ee