Rubriik: ESG aruanne

Mis on ESG aruanne

ESG on kogum eesmärkidest, tegevuskavadest ja mõõdetavatest tulemitest, mis hõlmab keskkonda, sotsiaalset ja juhtimisvaldkonda.

ESG aruande näol saab ettevõte teadvustada oma positsiooni ja vastutust keskkonna, töötajate, klientide, äripartnerite ja ühiskonna ees tervikuna. Selle aruande põhjal saab seada ärilisi eesmärke ja tegevuskavasid. ESG aruanne lisab ettevõttele usaldusväärsust klientide, koostööpartnerite ja finantsasutuste silmis.

Reeglina osutuvad kaubandusega seotud ettevõtete puhul kõige suurema riskiga keskkonna teemaks just pakendid ja kaubad. ESG aruande vormistamisel lähtume kaubandusettevõtte eripärast ja valdkonna iseärasustest. Meil on koostöökogemus kaubandusettevõtetega tänaseks enam kui 25 aastat.

Kasutame aruandeloomes järjepidevalt analüüsitud ja ajakohastatud meetmeid. Peame oluliseks, et meie aruannete vormistamise protsessid oleksid arukad ja keskkonnasõbralikud ja mis peamine – aruanded koostatud klientidele mõistliku kuluga.

Meie eksperdid on kursis uuemate suundumuste ja regulatsioonidega – me leiame igale küsimusele vastuse ja igale olukorrale lahenduse.

ESG loomisel kasuta ressursse targalt ja hoidu rohepesust

ESG (keskkond, sotsiaalne vastutus ja juhtimistava) raames võivad ettevõtted sattuda nö. tupiktegevustesse, mis ei loo olulist positiivset mõju vaid mõningatel juhtudel raiskavad hoopis aega, raha ja muid ressursse. Siin on mõned näited sellistest tegevustest:

  1. Pinnapealsus ja rohepesu. Panustamine keskkonnaalastesse algatustesse ja tegevusesse, mis on sihitud pigem ettevõtte maine parandamiseks kui reaalsete keskkonnaprobleemide lahendamiseks. Sellised tegevused nagu lihtne logo või pakendi värvimuutus ilma jätkusuutlikkuse sisulise parandamiseta ei too kaasa reaalseid keskkonnaalaseid hüvesid.
  2. Liigne bürokraatia ESG aruandluses. Kuigi ESG aruandlus on oluline, võib liiga keeruline ja aeganõudev aruandlusprotsess muutuda ebaefektiivseks. Selline bürokraatia võib takistada ettevõtteid keskendumast tegelikele jätkusuutlikkuse eesmärkidele.
  3. Ebarealistlikud või ebamäärased eesmärgid. Seades ebarealistlikke või liiga ebamäärased ESG eesmärke, võivad ettevõtted kulutada ressursse tegevustele, mis ei vii konkreetsete eesmärkide saavutamiseni. Tulemuslikkuse mõõdikute puudumine võib samuti põhjustada ressursside raiskamist.
  4. Ülemäärane keskendumine lühiajalistele projektidele. Mõned ettevõtted võivad keskenduda lühiajalistele ESG projektidele, mis toovad kiireid tulemusi, kuid ei aita kaasa pikaajalisele jätkusuutlikkusele. Sellised lühiajalised projektid võivad pikemas perspektiivis osutuda ressursikulukaks ja väheefektiivseks.

ESG põhimõtete rakendamisel teadvusta potentsiaalseid tupiktegevusi, oluline on luua äbimõeldud ja jätkusuutlikud strateegiad, mis on reaalselt kasulikud ettevõttele, keskkonnale ja laiemale ühiskonnale.

ESG – miks see on ettevõttele vajalik ja kasulik

Tänapäeva majandusmaailmas on ESG muutunud oluliseks nii eetilistel kui praktilistel põhjustel. ESG aruandluse läbi on ettevõttel võimalus luua olulisi eeliseid ja äriedu.

Seni on äriruumis ettevõtte jätkusuutlikkust hinnatud eelkõige finantsilise pikaajalise tugevuse põhjal, kuid tänases kontekstis on selleks veel kolm omavahel seotud jätkusuutliku arengu mõõdet. Kui keskkonna (looduse), ühiskonna (sotsiaalne) ja juhtimise mõõde on jätkusuutlikul viisil integreeritud, siis on ettevõte ka finantsiliselt jätkusuutlikum, tal on suutlik kohanema muutunud oludega ja kindlustama oma turupositsiooni ja jätkusuutlikkust.

Laenu saamine ja soodsamad laenutingimused. Finantsasutused põhinevad üha enam ESG aruandele laenude andmisel. Ettevõtted, kes demonstreerivad tugevat keskkonnaalast ja sotsiaalset vastutust ning hea juhtimistava põhimõtteid, kvalifitseeruvad suurema tõenäosusega ka soodsamatele laenutingimustele. See on tingitud väiksemast riskist ja suuremast usaldusväärsusest investorite silmis.

Investorite usalduse suurendamine. Selge ja läbipaistev ESG aruandlus suurendab investorite usaldust. Investeerimisotsuste tegemisel arvestavad investorid muuhulgas ka ettevõtte jätkusuutlikkuse ja sotsiaalse vastutuse näitajatega. ESG aruandlus suurendab oluliselt investeerimisatraktiivsust.

Brändi maine ja turupositsiooni tugevdamine. Tarbijad on üha teadlikumad ja nõudlikumad ettevõtete sotsiaalse vastutuse ja keskkonnamõjude aspektide osas. ESG aruandlus aitab ettevõtetel tõestada oma pühendumist jätkusuutlikkusele, mis omakorda tugevdab brändi mainet ja parandab turupositsiooni.

Panustamine ESG-sse ja selle aruandlusse aitab ettevõtetel mitte ainult kaasa aidata jätkusuutlikuma maailma loomisele, vaid parandab ka ettevõtte finantstingimusi, suurendab investorite usaldust ja tugevdab brändi mainet.