Rubriik: Teenuste väliskaubanduse aruanne

Alates 1. jaanuarist 2021 on ettevõtetel kohustus esitada teenuste väliskaubanduse andmete kohta aruanne Statistikaametile.

Aruandesse kaasatakse teenuste väliskaubanduse andmed EL-i ja kolmandate riikidega, aruanne esitatakse kvartaalselt 18-ndaks kuupäevaks Statistikaametile.

2021. aastal tuleb ettevõtetel esitada teenuste väliskaubanduse andmed järgmistel juhtudel, kui:

  • ettevõte kuulus 2020. a III kvartalis Eesti Panga maksebilansistatistika aruandluse valimisse
  • ettevõtte teenuste ekspordi või impordi summa ületas 2020 a. 100 000 euro;
  • teenuste ekspordi või impordi käive ületab statistilise läve aruandeaasta (2021) jooksul. Sellisel juhul tuleb andmeid esitada alates läve ületanud kvartalile järgnevast kvartalist kuni 2021 a. lõpuni.

Teenuste väliskaubanduse kohta peavad andmeid esitama majandusüksused, kelle teenuste ekspordi või impordi käive ületab aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve.

Läve määrab kindlaks statistikaamet eelmise aasta väliskaubandusstatistika põhjal. Andmete esitamise kohustuse määramisel arvestatakse teenuste ekspordi ja impordi voogu ühiselt.

Oluline teada! Kui majandusüksuse teenuste ekspordi või impordi käive ületab 2021. aastal ka järgmiseks, 2022. aastaks kehtestatud statistilise läve, tuleb andmeid esitada ka järgmisel aastal (2022). Kui majandusüksuse käive järgmiseks aastaks kehtestatud läve ei ületa, siis järgmisel aastal enam andmeid esitama ei pea.

Andmete esitamise kohustus kestab üldjuhul aruandeaasta lõpuni, isegi juhul, kui tehingute summa väheneb aruandeperioodil nii, et jääb alla statistilise läve.

Andmete kogumise õiguslik alus on riiklik statistika seadus.

Intrastati küsimustiku tellijale saame pakkuda Teenuste Väliskaubanduse aruande teenust tavahinnast soodsama hinnaga.

Teenuste Väliskaubanduse kliendiinfo: +372 655 0703

E-kiri: info@toll.ee

Teenuste väliskaubanduse aruanne Rahvusvahelise kaubavahetusega seonduvad aruandluse teenused

Alates 1. jaanuarist 2021 on ettevõtetel kohustus esitada teenuste väliskaubanduse andmete kohta aruanne Statistikaametile.

Aruandesse kaasatakse teenuste väliskaubanduse ekspordi ja impordi andmed EL-i ja kolmandate riikidega, aruanne esitatakse kvartaalselt 18-ndaks kuupäevaks Statistikaametile.

Ettevõtted peavad esitama teenuste väliskaubanduse andmed juhul, kui:

  • ettevõte kuulus 2020. a III kvartalis Eesti Panga maksebilansi statistika aruandluse valimisse
  • ettevõtte teenuste ekspordi või impordi summa ületas 2020 a. 100 000 euro
  • teenuste ekspordi või impordi käive ületab statistilise läve aruandeaasta (2021) jooksul. Sellisel juhul tuleb andmeid esitada alates läve ületanud kvartalile järgnevast kvartalist kuni 2021 a. lõpuni.

Teenuste väliskaubanduse kohta peavad andmeid esitama majandusüksused, kelle teenuste ekspordi või impordi käive ületab aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve.

Läve määrab statistikaamet eelneva aasta väliskaubandusstatistika põhjal. Andmete esitamise kohustuse määramisel arvestatakse teenuste ekspordi ja impordi voogu ühiselt.

Oluline teada! Kui majandusüksuse teenuste ekspordi või impordi käive ületab 2021. aastal ka järgmiseks, 2022. aastaks kehtestatud statistilise läve, tuleb andmeid esitada ka järgmisel aastal (2022). Kui majandusüksuse käive järgmiseks aastaks kehtestatud läve ei ületa, siis järgmisel aastal andmeid enam esitama ei pea.

Andmete esitamise kohustus kestab üldjuhul aruandeaasta lõpuni, isegi juhul, kui tehingute summa väheneb aruandeperioodil nii, et see jääb alla kehtestatud statistilise läve. Ettevütte andmete esitamise kohustust saab kontrollida veebilehel https://www.stat.ee/et/esitaandmeid/andmete-esitamise-kohustus.

Teenuste väliskaubanduse kvartaliküsimustikus tuleb kajastada kõik ekspordi (teenuste müügi) ja impordiga (teenuste ostuga) seotud tehingud nende liikide, riikide ning osutamise viisi järgi. Andmete kogumise õiguslik alus on riiklik statistika seadus.

Kõik riigid, sh Euroopa Liidu (EL) liikmesriigid, koguvad oma teenuste väliskaubanduse kohta
andmeid. EL-i liikmesriigid koguvad andmeid nii teiste liikmesriikidega kui ka kolmandate
(liiduväliste) riikidega peetava teenuste väliskaubanduse ehk ekspordi ja impordi kohta.
Majandusüksused esitavad teenuste väliskaubanduse kohta andmeid oma riigi statistikat
koguvale asutusele, kus tehakse esitatud andmete põhjal teenuste väliskaubandusstatistikat.

Intrastati küsimustiku tellijale saame pakkuda Teenuste Väliskaubanduse aruande teenust tavahinnast soodsama hinnaga.

Teenuste Väliskaubanduse kliendiinfo: +372 655 0703

E-kiri: info@toll.ee