Rubriik: Teenuste väliskaubanduse aruanne

Alates 2021. aastast on ettevõtetel kohustus esitada Statistikaametile teenuste väliskaubanduse andmete kohta aruanne.

Aruande esitamise kohustus on nenedel majandusüksustel, kelle teenuste ekspordi või impordi käive ületab aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve kas ekspordi- või impordivoos. Läve määrab statistikaamet kindlaks eelmise aasta väliskaubandusstatistika põhjal.

2023. aasta statistiline lävi on 300 000 EUR.

Aruanne esitatakse kvartaalselt 18-ndaks kuupäevaks.

Andmete esitamise kohustus kestab üldjuhul aruandeaasta lõpuni, isegi juhul, kui tehingute summa väheneb aruandeperioodil ja jääb alla statistilise läve.

Andmete kogumise õiguslik alus on riiklik statistika seadus.

Intrastati küsimustiku tellijale saame pakkuda Teenuste Väliskaubanduse aruande teenust tavahinnast soodsama hinnaga.

Teenuste Väliskaubanduse info: +372 655 0703

E-kiri: info@toll.ee