Rubriik: Intrastat

Intrastat aruanne

A- Tolliagentuur on suurim intrastat aruande vormistaja Eestis. Teenindame erinevates tegevusvaldkondades tegutsevaid nii väikeseid kui suuri ettevõtteid.

Mis on intrastat aruanne ja kes peavad seda esitama? Intrastat on Euroopa Liidu liikmesriikide omavahelise kaubavahetuse andmete kogumise süsteem. Intrastati peavad esitama need ettevõtted, mille Euroopa Liidu riikidega peetud kaubavahetuse käive ületab aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve. Statistilise läve määrab Statistikaamet. Intrastat aruanne esitatakse Statistikaametile igakuiselt, aruandeperioodile järgneva kuu 14-ndaks kuupäevaks.

Kui ettevõttel ei ole võimalik esitada aruannet  tähtajaks, tuleb kindlasti Statistikaametit informeerida ja küsida ajapikendust. Aruande esitamata jätmise või valeandmete esitamise puhul on võimalikud sanktsioonid ja sunniraha kohaldamine. Aruanne tuleb esitada ka juhul, kui aruandekuul ei toimunud üldse tehinguid (esitatakse nullaruanne).

A-Tolliagentuur koostab Intrastat aruande ja esitab selle oma klientide eest Statistikaametisse.

A-Tolliagentuuri tugevused ja eelised:

  • Oleme välja töötanud parima Intrastat analüüsimooduli.
  • Meie meeskonnas on 28 professionaalset Intrastat aruande spetsialisti.
  • Meie andmebaas sisaldab üle 10 000 erineva kaubaartikli.
  • Intrastat küsimustiku tellijale saame pakkuda PROTO (probleemtoodete) aruande teenust tavahinnast soodsama hinnaga.

Tellides intrastat aruande koostamise teenuse, saame PROTO (probleemtoodete) aruande teenust pakkuda teile tavahinnast soodsama hinnaga.

Intrastat aruande kliendiinfo: +372 655 0703

E-kiri: info@toll.ee

Intrastat aruanne Intrastat - Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise väliskaubanduse statistika kogumise süsteem

Intrastat aruanne (Intra EC Trade Statistics) on Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide omavahelise kaubavahetuse andmete kogumise süsteem. Intrastati süsteem sai alguse 1993. aastal EL-i riikide ühisturu loomise ja sellega kaasneva tollikontrolli kadumisega. Seetõttu kadus võimalus lähtuda statistika tegemisel ainult tollideklaratsioonide andmetest ja tekkis vajadus koguda andmeid otse väliskaubandusega tegelevatelt ettevõtetelt.
Euroopa Liidu sisese kaubavahetuse puhul kasutatakse ekspordi ja impordi asemel mõisteid kauba saabumine ja kauba lähetamine (ingl arrivals and dispatches) ning ettevõtteid nimetatakse vastavalt kauba saajaks või kauba lähetajaks.

Loe artiklit Intrastat aruanne Intrastat – Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise väliskaubanduse statistika kogumise süsteem

Intrastat teenus A-Tolliagentuurist A-Tolliagentuur on suurim Intrastati koostaja Eestis

Intrastat teenus on kliendle lihtne ja mugav – intrastat aruande vormistamise tellimisel A-Tolliagentuurist jääb teie ettevõtte ainsaks kohustuseks edastada meile igakuiselt oma kaubaaarved. Kaubaarvete põhjal koostame intrastat aruande, suhtleme ise teie eest Statistikaametiga ja esitame koostatud Intrastat aruande õigeaegselt Statistikaametile.

Intrastat aruande vormistamise teenus on ettevõttele mugav ja arukas lahendus kuna Intrastat aruande näol on tegemist on ühe keerukama statistilise aruandega, mille iga kirje puhul on vaja täita palju erinevaid andmevälju ning nende kodeerimiseks tuleb kasutada erinevaid klassifikaatoreid. Kirjete arv ühe kuu aruandes võib ulatuda koguni mitme tuhandeni. Seetõttu on Intrastati aruande koostamine andmeesitajate jaoks keeruline ja ajamahukas kohustus.

Loe artiklit Intrastat teenus A-Tolliagentuurist A-Tolliagentuur on suurim Intrastati koostaja Eestis