Rubriik: Intrastat

Intrastat aruanne

A- Tolliagentuur on suurim intrastat aruande vormistaja Eestis. Teenindame erinevates tegevusvaldkondades tegutsevaid nii väikeseid kui suuri ettevõtteid.

Mis on intrastat aruanne ja kes peavad seda esitama? Intrastat on Euroopa Liidu liikmesriikide omavahelise kaubavahetuse andmete kogumise süsteem. Intrastati peavad esitama need ettevõtted, mille Euroopa Liidu riikidega peetud kaubavahetuse käive ületab aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve. Statistilise läve määrab Statistikaamet. Intrastat aruanne esitatakse Statistikaametile igakuiselt, aruandeperioodile järgneva kuu 14-ndaks kuupäevaks.

Kui ettevõttel ei ole võimalik esitada aruannet  tähtajaks, tuleb kindlasti Statistikaametit informeerida ja küsida ajapikendust. Aruande esitamata jätmise või valeandmete esitamise puhul on võimalikud sanktsioonid ja sunniraha kohaldamine. Aruanne tuleb esitada ka juhul, kui aruandekuul ei toimunud üldse tehinguid (esitatakse nullaruanne).

A-Tolliagentuur koostab Intrastat aruande ja esitab selle oma klientide eest Statistikaametisse.

A-Tolliagentuuri tugevused ja eelised:

  • Oleme välja töötanud parima Intrastat analüüsimooduli.
  • Meie meeskonnas on 28 professionaalset Intrastat aruande spetsialisti.
  • Meie andmebaas sisaldab üle 10 000 erineva kaubaartikli.
  • Intrastat küsimustiku tellijale saame pakkuda PROTO (probleemtoodete) aruande teenust tavahinnast soodsama hinnaga.

Tellides intrastat aruande koostamise teenuse, saame PROTO (probleemtoodete) aruande teenust pakkuda teile tavahinnast soodsama hinnaga.

Intrastat aruande kliendiinfo: +372 655 0703

E-kiri: info@toll.ee

Intrastat aruanne Intrastat - Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise väliskaubanduse statistika kogumise süsteem

Intrastat aruanne (Intra EC Trade Statistics) on Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide omavahelise kaubavahetuse andmete kogumise süsteem. Intrastati andmete alusel tehakse väliskaubandusstatistikat.Intrastat aruanne (Intra EC Trade Statistics) on Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide omavahelise kaubavahetuse andmete kogumise süsteem. Intrastati süsteem sai alguse 1993. aastal EL-i riikide ühisturu loomise ja sellega kaasneva tollikontrolli kadumisega. Seetõttu kadus võimalus lähtuda statistika tegemisel ainult tollideklaratsioonide andmetest ja tekkis vajadus koguda andmeid otse väliskaubandusega tegelevatelt ettevõtetelt. Loe artiklit Intrastat aruanne Intrastat – Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise väliskaubanduse statistika kogumise süsteem

Intrastat teenus A-Tolliagentuurist A-Tolliagentuur on suurim Intrastati koostaja Eestis

Intrastat teenus on klienIntrastat aruande vormistamine A-Tolliagentuuris on lihtne ja mugav teenus - ettevõtte ainsaks kohustuseks on edastada igakuiselt oma kaubaarved. Kaubaarvete alusel koostame intrastat aruande, lisaks suhtleme ise kliendi eest Statistikaametiga ning esitame kliendi Intrastat aruande õigeaegselt Statistikaametile.

Intrastat aruande vormistamise teenuse tellimine on ettevõttele hea ja arukas lahendus. Intrastat aruande näol on tegemist ühe keerukama ja ajamahukama statistilise aruandega üldse – iga kirje puhul on vaja täita palju erinevaid andmevälju, mille kodeerimiseks tuleb kasutada mitmeid erinevaid klassifikaatoreid. Loe artiklit Intrastat teenus A-Tolliagentuurist A-Tolliagentuur on suurim Intrastati koostaja Eestis