Rubriik: Intrastat

Intrastat aruande suurim vormistaja Eestis on A- Tolliagentuur

Intrastat aruanne on Euroopa Liidu liikmesriikide omavahelise kaubavahetuse andmete kogumise süsteem. Intrastat aruanne esitatakse igakuiselt Statistikaametile. Intrastati peavad esitama   ettevõtted, mille Euroopa Liidu riikidega peetud kaubavahetuse käive ületab aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve.

A-Tolliagentuur koostab ja esitab Intrastat aruande oma klientide eest Statistikaametisse. A-Tolliagentuuri tugevused ja eelised:

  • Oleme välja töötanud parima Intrastat analüüsimooduli.
  • Meie meeskonnas on 28 professionaalset Intrastat spetsialisti.
  • Meie andmebaas sisaldab üle 10 000 erineva kaubaartikli.
  • Intrastat küsimustiku tellijale saame pakkuda PROTO (probleemtoodete) aruande teenust tavahinnast soodsama hinnaga.

Intrastat kliendiinfo: +372 655 0703

E-kiri: info@toll.ee

Intrastat aruanne Intrastat - Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise väliskaubanduse statistika kogumise süsteem

Intrastat aruanne (Intra EC Trade Statistics) on Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide omavahelise kaubavahetuse andmete kogumise süsteem. Intrastati süsteem sai alguse 1993. aastal EL-i riikide ühisturu loomise ja sellega kaasneva tollikontrolli kadumisega. Seetõttu kadus võimalus lähtuda statistika tegemisel ainult tollideklaratsioonide andmetest ja tekkis vajadus koguda andmeid otse väliskaubandusega tegelevatelt ettevõtetelt.
Euroopa Liidu sisese kaubavahetuse puhul kasutatakse ekspordi ja impordi asemel mõisteid kauba saabumine ja kauba lähetamine (ingl arrivals and dispatches) ning ettevõtteid nimetatakse vastavalt kauba saajaks või kauba lähetajaks.

Intrastat on Intrastat küsimustiku peavad esitama ettevõtted, mille Euroopa Liidu riikidega peetud kaubavahetuse käive ületab aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve. Statistilise läve määrab kindlaks Statistikaamet eelmise aasta väliskaubanduse andmete põhjal.

Loe artiklit Intrastat aruanne Intrastat – Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise väliskaubanduse statistika kogumise süsteem

About Ranno

Graafiline disainer

View all posts by Ranno →

Intrastat teenus A-Tolliagentuurist A-Tolliagentuur on suurim Intrastati koostaja Eestis

Intrastat teenus on kliendle lihtne ja mugav – intrastat aruande vormistamise tellimisel A-Tolliagentuurist jääb teie ettevõtte ainsaks kohustuseks edastada A-Tolliagentuurile igakuiselt kaubaaarved ning meie suhtleme ise teie eest Statistikaametiga ja esitame koostatud Intrastat aruande õigeaegselt Statistikaametile.

Loe artiklit Intrastat teenus A-Tolliagentuurist A-Tolliagentuur on suurim Intrastati koostaja Eestis

About Ranno

Graafiline disainer

View all posts by Ranno →