Mis on probleemtooteregister?

Probleemtooteregister ehk PROTO

Probleemtooteregister ehk PROTO on Keskkonnaministeeriumi poolt hallatav andmebaas

Riiklik probleemtooteregister ehk PROTO on Keskkonnaministeeriumi poolt hallatav andmebaas.

PROTO-sse koondatakse, hoitakse ja töödeldakse andmeid

  • Eestis probleemtoodete tootjate või probleemtoodete,
  • Eestis probleemtoodete tootjate või probleemtoodete maaletoojate
  • Eestis turule lastud probleemtoodete ning nendest tekkinud jäätmete
  • taaskasutamise ja kõrvaldamise
  • Eestist väljaveetud probleemtoodetest tekkinud jäätmete

taaskasutamise ning kõrvaldamise kohta.

Käesoleval hetkel on probleemtoodetena määratletud:

  • elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad;
  • patareid ja akud;
  • mootorsõidukid ja nende osad;
  • rehvid;
  • põllumajandusplast.

Eestis rakendatakse tootjavastutuse põhimõtet pakenditele ja toodetele, mis on jäätmeseaduses määratletud „probleemtoodetena“.

Probleemtooteregistri eesmärk on Eesti õigusaktides sätestatud taaskasutamise sihtarvude täitmise üle arvestuse pidamine ja registrisse kantud andmete alusel jäätmealase teabe esitamine Euroopa Komisjonile.

Vastavalt jäätmeseadusele on kõikidel probleemtoodete tootjatel kohustus end registreerida probleemtooteregistris ja esitada registrisse andmeid turule lastud probleemtoodete ning kogutud ja taaskasutatud probleemtoodetest tekkinud jäätmete kohta. Registreerimistoimingute eest ei pea tootja tasu maksma.

PROTO-sse koondunud andmete alusel on näiteks võimalik tuvastada kui palju iga tootja on protsentuaalselt oma tooteid turule lasknud ning nõuda neilt jäätmehoolduskulude katmist vastavalt turuosalusprotsendile. Samuti on võimalik identifitseerida, millises mahus probleemtoodetest tekkinud jäätmeid kogutakse, taaskasutatakse, kõrvaldatakse ja eksporditakse.

Ettevõte peab esitama kord kvartalis PROTO-le aruande Eestisse toodud, Eestis müüdud, Eestist välja veetud ning Eestis toodetud probleemtoodete koguste kohta. PROTO-sse on vaja ettevõttel esitada ka probleemtoodete kogumise ja taaskasutamise kogused. Tootja poolt registrile esitatud probleemtoodete kogused näitavad konkreetse tootja vastutuse ja kohustuste ulatust.

Registreerida saab ettevõte PROTO-sse ennast ise või läbi tootjavastutusorganisatsiooni (TVO). 

Tootjal on võimalik registrile andmeid esitada iseseisvalt või vastava tootjate ühenduse kaudu.

Üksikettevõttena registreerimisel peab probleemtoodete maaletooja esitama PROTO-le jäätmekava, kus on eraldi välja toodud, kuidas kavatseb ettevõte hakata vanasid probleemtooteid kokku koguma.

Enamik Eestis tegutsevatest tootjatest on eelistanud oma kohustusi täita tootjate ühenduse kaudu, sest üksikettevõtte jaoks on kehtestatud nõuete täitmine suhteliselt keerukas ja ebapraktiline (üleriigilise kogumisvõrgu nõue, jäätmekäitluse korraldamine, jms). Lihtsam (ja odavam) on oma kohustused tootjate ühendusele delegeerida ning muretult oma põhitegevusele pühenduda.

Kui ettevõte on liitunud tootjavastutusorganisatsiooniga, saab ta PROTO-sse registreerida läbi tootjavastutusorganisatsiooni, kasutades tootjavastutusorganisatsiooni jäätmekava.

Kui probleemtoodete maaletooja on liitunud TVO-ga, on ta seadusest ja määrusest tulenevad kohustused delegeerinud TVO-le, kes võtab endale ka kogu vastutuse seaduste ja määruste õige täitmise eest.

Probleemtooteregister ja aruandlus

A-Tolliagentuur koostab järgmiseid probleemtoodete ehk PROTO aruandeid:

elektroonikaromu aruanne – elektri- ja elektroonikseadmed ja nende osade
patareide ja akude aruanne;
mootorsõidukite ja nende osade aruanne – N1, M1 ja L2E kategooria sõidukid ja nende varuosad;
rehvide aruanne – M1, N1, M2, M3, N2 , N3 kategooria sõidukite, põllumasinate ja traktorite rehvid.

A-Tolliagentuur vormistab oma klientidele probleemtoodete aruanded ning esitab need klientide eest tootjavastutusorganisatsoonile või probleemtooteregistrisse. Küsi lisainfot või pakkumist SIIT

Keskkonnasäästlikkuse seisukohalt on need väga olulised aruanded.

Probleemtoodete aruande info: +372 655 0703

E-kiri: info@toll.ee