Intrastat teenus A-Tolliagentuurist A-Tolliagentuur on suurim Intrastati koostaja Eestis

Intrastat teenus on kliendle lihtne ja mugav – intrastat aruande vormistamise tellimisel A-Tolliagentuurist jääb teie ettevõtte ainsaks kohustuseks edastada A-Tolliagentuurile igakuiselt kaubaaarved ning meie suhtleme ise teie eest Statistikaametiga ja esitame koostatud Intrastat aruande õigeaegselt Statistikaametile.

Intrastat aruanne (Intra EC Trade Statistics) on Euroopa Liidu liikmesriikide omavahelise kaubavahetuse andmete kogumise süsteem. Andmete kogumise õiguslik alus on riiklik statistika seadus. Intrastat aruanne koostatakse ja esitatakse Eesti Statistikaametile aruandekuule järgneva kuu 14. kuupäevaks. Intrastat küsimustikku (ehk aruannet) peavad esitama ettevõtted, mille Euroopa Liidu riikidega peetud kaubavahetuse käive ületab Statiatikaameti poolt aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve.

Intrastati kohustuse tekkimine

2019. aastal on kauba lähetamise käibe statistiline lävi ehk piir, mille ületamise korral tuleb esitada Intrastati andmed, 130 000 eurot (sama statistiline lävi oli ka 2018. aastal). See tähendab, et 2019. aastal peavad kauba lähetamise kohta andmeid esitama need ettevõtted, kelle kaupade Euroopa Liitu lähetamise käive oli 2018. aastal suurem kui 130 000 eurot. Samuti tekib andmete esitamise kohustus ettevõtetel, kelle vastav käive ületab statistilise läve 2019. aasta jooksul. Kaupade saabumise käibe statistiline lävi on 230 000 eurot (2018. aastal oli see samuti 230 000 eurot).

Aruandekohustuse määramisel vaadeldakse ettevõtte mõlema kaubavoo käivet eraldi. Intrastat aruanne tuleb esitada Statistikaametile ainult statistilise läve ületanud kaubavoo kohta. Aruanne tuleb esitada ka siis, kui aruandekuul ei toimunud tehinguid (nn. nullaruanne). Loe täpsemalt mis on Intrastat ja kes on kohustatud seda esitama-  SIIT.

Intrastat teenus ehk intrastat aruande vormistamise teenus on ettevõttele lihtne ja aega säästev lahendus, sest Intrastat aruanne on üks keerukamaid statistilisi aruandeid, mille iga kirje puhul on vaja täita palju erinevaid andmevälju ning nende kodeerimiseks tuleb kasutada erinevaid klassifikaatoreid. Kirjete arv ühe kuu aruandes võib ulatuda mitme tuhandeni. Seetõttu on Intrastati aruande täitmine andmeesitajate jaoks keeruline ja ajamahukas kohustus.

Intrastat kliendiinfo: +372 655 0703

E – kiri: info@toll.ee

A- Tolliagentuur on suurim Intrastat aruande koostaja Eestis, aruandluse teenuse maksumus alates 36 eurot/periood.

About Ranno

Graafiline disainer

View all posts by Ranno →