Intrastat küsi­mustik Intrastat (Intra EC Trade Statistics) on Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise väliskaubanduse statistika kogumise süsteem.

Intrastat küsimustiku andmeid kogub Statistikaamet. Andmete kogumise õiguslik alus on riikliku statistika seadus. Intrastat küsimustik esitatakse aruandeperioodi lõpus Statistikaametile.

Intrastat küsimustiku peavad esitama ettevõtted, mille Euroopa Liidu riikidega peetud kaubavahetuse käive ületab aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve. Statistilise läve määrab kindlaks Statistikaamet eelmise aasta väliskaubanduse andmete põhjal.

2018. aastal on kauba lähetamise käibe statistiline lävi ehk piir, mille ületamise korral tuleb esitada Intrastat andmed, 130 000 eurot (sama, mis 2017. aastal). See tähendab, et 2018. aastal peavad kauba lähetamise kohta andmeid esitama ettevõtted, kelle kaupade Euroopa Liitu lähetamise käive oli 2016. aastal suurem kui 130 000 eurot. Samuti tekib andmete esitamise kohustus ettevõtetel, kelle vastav käive ületab statistilise läve 2018. aasta jooksul. Kaupade saabumise käibe statistiline lävi on 200 000 eurot (2017. aastal oli see samuti 200 000 eurot).

Aruandekohustuse määramisel vaadeldakse mõlema kaubavoo käivet eraldi. Intrastat küsimustik tuleb esitada ainult statistilise läve ületanud kaubavoo kohta.

Euroopa Liidu sisese kaubavahetuse puhul kasutatakse ekspordi ja impordi asemel mõisteid kauba saabumine ja kauba lähetamine (ingl arrivals and dispatches) ning ettevõtteid nimetatakse vastavalt kauba saajaks või kauba lähetajaks.

Intrastati küsimustiku peavad esitama ka Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud välisfirmad või nende esindajad.

Intrastat kliendiinfo: +372 655 0703
E – kiri: info@toll.ee

 

About Ranno

Graafiline disainer

View all posts by Ranno →