Saadetised väljastpoolt Euroopa Liitu

E-poest tellitud kauba maksustamine

Kas kolmandatest riikidest (Hiina, USA, jne) saadetud kaupu on vaja deklareerida ja/või tasuda importmaksud (tollimaks, käibemaks, aktsiis)? See sõltub täpsemalt saadetise väärtusest, kogusest ja saatjast. Impordimaksude suurus aga sõltub kaubakoodist ja kauba päritoluriigist.

Kas kolmandatest riikidest (Hiina, USA, jne) saadetud kaupu on vaja deklareerida ja/või tasuda importmaksud (tollimaks, käibemaks, aktsiis)?

Alates 1. juulist 2021 kaotatakse käibemaksuvabastus alla 22 euro maksumusega saadetistele (väikesaadetised) ning edaspidi on käibemaksuga maksustatud kõik kuni 150-eurosed väljastpoolt EL-i tulnud saadetised. Üle 150 euro maksvate saadetiste puhul rakenduvad asjakohased impordimaksud (tollimaks, käibemaks, aktsiisimaks).

Tegemist on Euroopa Liidu direktiivist tuleneva muudatusega, mille Eesti võttis üle käibemaksuseadusesse. Muudatuse eesmärk on vähendada käibemaksupettusi ning tagada Euroopa Liidu ettevõtetele võrdsed konkurentsitingimused võrreldes kolmandate riikide ettevõtetega.

See aga tähendab, et tollideklaratsiooni esitamine muutub kohustuslikuks mistahes väärtusega kauba tellimisel Euroopa Liidu välisest riigist ning kõik tellitud saadetised maksustatakse käibemaksuga (praegu maksustatakse käibemaksuga need saadetised, mille väärtus ületab 22 eurot).

Käibemaksuvabad on endiselt ühelt eraisikult teisele tasuta ehk kingitusena saadetud väikesaadetised, mille väärtus on kuni 45 eurot. Oluline muudatus on aga see, et edaspidi tuleb deklareerida kõik väljastpoolt Euroopa Liitu saadetud pakid ja seda ka juhul, kui käibemaksukohustust ei teki.

Väiksesaadetiseks loetakse sellist saadetist, milles sisalduvate kaupade maksumus kokku on kuni 150 eurot. Alates 150 eurost maksustatakse saadetised lisaks käibemaksule ka tollimaksuga.

Väikesaadetisi on võimalik deklareerida ka enne kauba saabumist. Sellisel juhul broneeritakse tollideklaratsiooni esitamisel kliendi ettemaksukontolt käibemaksu tasumiseks vajalik summa ja euro vahetuskursi muutuste katteks lisaks seitse protsenti maksusummast. Broneerimise eesmärk on tagada väikesaadetiste kiirvabastus saadetise Eestisse jõudmisel. Ettemaksuna tasutud summa, mis ületab saadetise saabumisel ja tollideklaratsiooni aktsepteerimisel tekkinud maksukohustuse suuruse, tagastatakse kliendile.