Saadetised väljastpoolt Euroopa Liitu

E-poest tellitud kauba maksustamine

Kas kolmandatest riikidest (Hiina, USA, jne) saadetud kaupu on vaja deklareerida ja/või tasuda importmaksud (tollimaks, käibemaks, aktsiis)? See sõltub täpsemalt saadetise väärtusest, kogusest ja saatjast. Impordimaksude suurus aga sõltub kaubakoodist ja kauba päritoluriigist.

Kas kolmandatest riikidest (Hiina, USA, jne) saadetud kaupu on vaja deklareerida ja/või tasuda importmaksud (tollimaks, käibemaks, aktsiis)?

See sõltub täpsemalt saadetise väärtusest, kogusest ja saatjast. Impordimaksude suurus aga sõltub kaubakoodist ja kauba päritoluriigist.

Kuni 1.juuli 2021 kehtib kolmandatest riikidest Euroopa Liitu imporditavate kaupade suhtes käibemaksuvabastus kaupadele, mille koguväärtus jääb alla 22 euro.

Maksustatav ja kirjalikult deklareeritav saadetis

  • Kui kaupade väärtus saadetises ületab 22 eurot;
  • Kui kaupade väärtus saadetises on 22–150 eurot, tuleb tasuda käibemaks 20%;
  • Kui kaupade väärtus on rohkem kui 150 eurot, maksustatakse kaup lisaks käibemaksule ka tollimaksuga, mille maksumäär sõltub konkreetsest kaubast;
  • Aktsiis tuleb tasuda siis, kui tegemist on aktsiisiga maksustatavate kaupadega.
  • kaup, mille on saatnud kolmanda riigi eraisik tasuta (nt kinkepakk sugulaselt või sõbralt), kuid saadetise tolliväärtus on üle 45 euro
  • kui kaupade koguseline piirnorm on ületatud

Kauba deklareerimisel on alusdokumendiks tellimuse kinnitusel olev ja reaalselt makstud summa, mitte saatedokumendile märgitud kindlustussumma. Keelatud on näiteks ravimite, tubakatoodete, liha- ja piimatoodete, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning relvade ja relvaosade tellimine.

Alkoholile, tubakatoodetele, parfüümile, tualettveele, kohvile ja teele on kehtestatud maksuvabad koguselised piirangud.

Maksuvaba saadetis

Impordimakse ei pea tasuma ega kirjalikult deklareerima saadetistelt, mis on:

  • ostetud ehk tasu eest saadud kolmanda riigi ettevõtjalt, e-poelt või eraisikult ja saadetise kauba väärtus jääb alla 22 euro ning saadetis ei sisalda alkoholi, tubakatooteid, parfüümi ega tualettvett
  • saadud kolmanda riigi eraisikult tasuta (nt kinkepakk sugulaselt või sõbralt) ja saadetises sisalduva kauba väärtus jääb alla 45 euro ning sisaldades alkoholi, tubakatooteid, parfüümi, tualettvett, kohvi või teed, ei ületata sätestatud koguselisi piirnorme

Üldjuhul tollimaksuga ei maksustata saadetisi, mille väärtus jääb alla 150 euro. Erandiks on alkohol, tubakatooted, parfüüm ning tualettvesi. Olenevalt kaubakoodist, jääb tollimaksumäär vahemikku 0–17% kauba väärtusest. Tollimaksumäärad leitakse kaubakoodi järgi Eesti Tollitariifistikust.

Alates 1.juulist 2021 kaotatakse käibemaksuvabastus alla 22 euro maksumusega saadetistele (väikesaadetised) ning edaspidi on käibemaksuga maksustatud kõik kuni 150-eurosed väljastpoolt EL-i tulnud saadetised. Üle 150 euro maksvate saadetiste puhul jääb kehtima praegune kord ehk neile rakenduvad asjakohased impordimaksud (tollimaks, käibemaks, aktsiisimaks).