Autor: toll-admin

SPIM aruanne

Meie eksperdid koostavad SPIM-kaupade maaletoojatele SPIM-aruande ja esitame selle kliendi eest registrisse.

Euroopa Komisjoni kliima- ja energiameetmete paketi “Eesmärk 55” üheks osaks on piiril kohaldatav süsiniku kohandusmehhanism (süsiniku piirimeede ehk SPIM, inglisekeelne lühend CBAM).

Meetme eesmärk on ära hoida süsinikuheite ülekandumist kolmandatesse riikidesse, kus ei kohandata piisavaid keskkonnaalaseid nõudeid ja meetmeid vähendamaks teatud kaupade tootmisjälge. Sellisteks kaupadeks on tsement, elekter, väetis, raud, teras, alumiinium ja vesinik.

Meetme rakendumisega jõustus ettevõtetele aruandluskohustus – SPIM aruanne.

SPIM-kaupu (tsementi, elektrit, väetist, rauda, terast, alumiiniumi ja vesinikku) importivad ettevõtted peavad esitama vastava kaubakoodiga toodete kohta igas kvartalis aruanded süsiniku piirmeetme ehk SPIM registris. Aruandluse kohustus algas 1. oktoobrist 2023.

Alates 1.10.2023 hakkas impordideklaratsioonide süsteem Impulss SPIM-kaupade deklareerimisel kuvama ka vastavat hoiatust.

Kliendiinfo: +372 655 0703

E-kiri: info@toll.ee

Mis on ESG aruanne

ESG on kogum eesmärkidest, tegevuskavadest ja mõõdetavatest tulemitest, mis hõlmab keskkonda, sotsiaalset ja juhtimisvaldkonda.

ESG aruande näol saab ettevõte teadvustada oma positsiooni ja vastutust keskkonna, töötajate, klientide, äripartnerite ja ühiskonna ees tervikuna. Selle aruande põhjal saab seada ärilisi eesmärke ja tegevuskavasid. ESG aruanne lisab ettevõttele usaldusväärsust klientide, koostööpartnerite ja finantsasutuste silmis.

Reeglina osutuvad kaubandusega seotud ettevõtete puhul kõige suurema riskiga keskkonna teemaks just pakendid ja kaubad. ESG aruande vormistamisel lähtume kaubandusettevõtte eripärast ja valdkonna iseärasustest. Meil on koostöökogemus kaubandusettevõtetega tänaseks enam kui 25 aastat.

Kasutame aruandeloomes järjepidevalt analüüsitud ja ajakohastatud meetmeid. Peame oluliseks, et meie aruannete vormistamise protsessid oleksid arukad ja keskkonnasõbralikud ja mis peamine – aruanded koostatud klientidele mõistliku kuluga.

Meie eksperdid on kursis uuemate suundumuste ja regulatsioonidega – me leiame igale küsimusele vastuse ja igale olukorrale lahenduse.

ESG – miks see on ettevõttele vajalik ja kasulik

Tänapäeva majandusmaailmas on ESG muutunud oluliseks nii eetilistel kui praktilistel põhjustel. ESG aruandluse läbi on ettevõttel võimalus luua olulisi eeliseid ja äriedu.

Seni on äriruumis ettevõtte jätkusuutlikkust hinnatud eelkõige finantsilise pikaajalise tugevuse põhjal, kuid tänases kontekstis on selleks veel kolm omavahel seotud jätkusuutliku arengu mõõdet. Kui keskkonna (looduse), ühiskonna (sotsiaalne) ja juhtimise mõõde on jätkusuutlikul viisil integreeritud, siis on ettevõte ka finantsiliselt jätkusuutlikum, tal on suutlik kohanema muutunud oludega ja kindlustama oma turupositsiooni ja jätkusuutlikkust.

Laenu saamine ja soodsamad laenutingimused. Finantsasutused põhinevad üha enam ESG aruandele laenude andmisel. Ettevõtted, kes demonstreerivad tugevat keskkonnaalast ja sotsiaalset vastutust ning hea juhtimistava põhimõtteid, kvalifitseeruvad suurema tõenäosusega ka soodsamatele laenutingimustele. See on tingitud väiksemast riskist ja suuremast usaldusväärsusest investorite silmis.

Investorite usalduse suurendamine. Selge ja läbipaistev ESG aruandlus suurendab investorite usaldust. Investeerimisotsuste tegemisel arvestavad investorid muuhulgas ka ettevõtte jätkusuutlikkuse ja sotsiaalse vastutuse näitajatega. ESG aruandlus suurendab oluliselt investeerimisatraktiivsust.

Brändi maine ja turupositsiooni tugevdamine. Tarbijad on üha teadlikumad ja nõudlikumad ettevõtete sotsiaalse vastutuse ja keskkonnamõjude aspektide osas. ESG aruandlus aitab ettevõtetel tõestada oma pühendumist jätkusuutlikkusele, mis omakorda tugevdab brändi mainet ja parandab turupositsiooni.

Panustamine ESG-sse ja selle aruandlusse aitab ettevõtetel mitte ainult kaasa aidata jätkusuutlikuma maailma loomisele, vaid parandab ka ettevõtte finantstingimusi, suurendab investorite usaldust ja tugevdab brändi mainet.