Mis on ESG aruanne

ESG on kogum eesmärkidest, tegevuskavadest ja mõõdetavatest tulemitest, mis hõlmab keskkonda, sotsiaalset ja juhtimisvaldkonda.

ESG aruande näol saab ettevõte teadvustada oma positsiooni ja vastutust keskkonna, töötajate, klientide, äripartnerite ja ühiskonna ees tervikuna. Selle aruande põhjal saab seada ärilisi eesmärke ja tegevuskavasid. ESG aruanne lisab ettevõttele usaldusväärsust klientide, koostööpartnerite ja finantsasutuste silmis.

Reeglina osutuvad kaubandusega seotud ettevõtete puhul kõige suurema riskiga keskkonna teemaks just pakendid ja kaubad. ESG aruande vormistamisel lähtume kaubandusettevõtte eripärast ja valdkonna iseärasustest. Meil on koostöökogemus kaubandusettevõtetega tänaseks enam kui 25 aastat.

Kasutame aruandeloomes järjepidevalt analüüsitud ja ajakohastatud meetmeid. Peame oluliseks, et meie aruannete vormistamise protsessid oleksid arukad ja keskkonnasõbralikud ja mis peamine – aruanded koostatud klientidele mõistliku kuluga.

Meie eksperdid on kursis uuemate suundumuste ja regulatsioonidega – me leiame igale küsimusele vastuse ja igale olukorrale lahenduse.