ESG loomisel kasuta ressursse targalt ja hoidu rohepesust

ESG (keskkond, sotsiaalne vastutus ja juhtimistava) raames võivad ettevõtted sattuda nö. tupiktegevustesse, mis ei loo olulist positiivset mõju vaid mõningatel juhtudel raiskavad hoopis aega, raha ja muid ressursse. Siin on mõned näited sellistest tegevustest:

  1. Pinnapealsus ja rohepesu. Panustamine keskkonnaalastesse algatustesse ja tegevusesse, mis on sihitud pigem ettevõtte maine parandamiseks kui reaalsete keskkonnaprobleemide lahendamiseks. Sellised tegevused nagu lihtne logo või pakendi värvimuutus ilma jätkusuutlikkuse sisulise parandamiseta ei too kaasa reaalseid keskkonnaalaseid hüvesid.
  2. Liigne bürokraatia ESG aruandluses. Kuigi ESG aruandlus on oluline, võib liiga keeruline ja aeganõudev aruandlusprotsess muutuda ebaefektiivseks. Selline bürokraatia võib takistada ettevõtteid keskendumast tegelikele jätkusuutlikkuse eesmärkidele.
  3. Ebarealistlikud või ebamäärased eesmärgid. Seades ebarealistlikke või liiga ebamäärased ESG eesmärke, võivad ettevõtted kulutada ressursse tegevustele, mis ei vii konkreetsete eesmärkide saavutamiseni. Tulemuslikkuse mõõdikute puudumine võib samuti põhjustada ressursside raiskamist.
  4. Ülemäärane keskendumine lühiajalistele projektidele. Mõned ettevõtted võivad keskenduda lühiajalistele ESG projektidele, mis toovad kiireid tulemusi, kuid ei aita kaasa pikaajalisele jätkusuutlikkusele. Sellised lühiajalised projektid võivad pikemas perspektiivis osutuda ressursikulukaks ja väheefektiivseks.

ESG põhimõtete rakendamisel teadvusta potentsiaalseid tupiktegevusi, oluline on luua äbimõeldud ja jätkusuutlikud strateegiad, mis on reaalselt kasulikud ettevõttele, keskkonnale ja laiemale ühiskonnale.