ESG – miks see on ettevõttele vajalik ja kasulik

Tänapäeva majandusmaailmas on ESG muutunud oluliseks nii eetilistel kui praktilistel põhjustel. ESG aruandluse läbi on ettevõttel võimalus luua olulisi eeliseid ja äriedu.

Seni on äriruumis ettevõtte jätkusuutlikkust hinnatud eelkõige finantsilise pikaajalise tugevuse põhjal, kuid tänases kontekstis on selleks veel kolm omavahel seotud jätkusuutliku arengu mõõdet. Kui keskkonna (looduse), ühiskonna (sotsiaalne) ja juhtimise mõõde on jätkusuutlikul viisil integreeritud, siis on ettevõte ka finantsiliselt jätkusuutlikum, tal on suutlik kohanema muutunud oludega ja kindlustama oma turupositsiooni ja jätkusuutlikkust.

Laenu saamine ja soodsamad laenutingimused. Finantsasutused põhinevad üha enam ESG aruandele laenude andmisel. Ettevõtted, kes demonstreerivad tugevat keskkonnaalast ja sotsiaalset vastutust ning hea juhtimistava põhimõtteid, kvalifitseeruvad suurema tõenäosusega ka soodsamatele laenutingimustele. See on tingitud väiksemast riskist ja suuremast usaldusväärsusest investorite silmis.

Investorite usalduse suurendamine. Selge ja läbipaistev ESG aruandlus suurendab investorite usaldust. Investeerimisotsuste tegemisel arvestavad investorid muuhulgas ka ettevõtte jätkusuutlikkuse ja sotsiaalse vastutuse näitajatega. ESG aruandlus suurendab oluliselt investeerimisatraktiivsust.

Brändi maine ja turupositsiooni tugevdamine. Tarbijad on üha teadlikumad ja nõudlikumad ettevõtete sotsiaalse vastutuse ja keskkonnamõjude aspektide osas. ESG aruandlus aitab ettevõtetel tõestada oma pühendumist jätkusuutlikkusele, mis omakorda tugevdab brändi mainet ja parandab turupositsiooni.

Panustamine ESG-sse ja selle aruandlusse aitab ettevõtetel mitte ainult kaasa aidata jätkusuutlikuma maailma loomisele, vaid parandab ka ettevõtte finantstingimusi, suurendab investorite usaldust ja tugevdab brändi mainet.