SPIM aruande esitamise kohustus

Piiril rakendatava süsiniku kohandusmehhanismi ehk SPIM’i (süsiniku piirimeede SPIM, ing.k. lühend CBAM) peamine eesmärk on vähendada teatud kaupade tootmisjälge nii Euroopa Liidus kui ka kolmandates riikides. SPIM kaubaliikide – elekter, tsement, teatud raua, terase- ja alumiiniumitooted ning väetised – maaletoomisel rakendus alates 01.10.2023 SPIM aruande esitamise kohustus.

Uus aruandlus on toonud ettevõtjatele kaasa uued väljakutsed kompetentside väljatöötamise ja aruandlusega tegelemise näol. Meie SPIM aruandluse eksperdid saavad siinkohal ettevõtjatele abiks olla, koostada ja esitada aruanne kliendile mugavalt ja aega säästvalt.

SPIM aruandlus üleminekuperioodil

Oluline on teada, et 2023-2025 on määratud kui aruandluse üleminekuperiood ja sel ajal võib aruandekohustuse sisu muutuda, kuna arvutuste vaikeväärtused ei ole veel lõplikult määratud (täpsustused luuakse 2025. aastal) ning aruandlusse kaasatavate andmete osas on lubatud rakendada mõningaid erisusi.  

Üleminekuperioodil, 1.10.2023 –  31.12.2025, on ettevõtetel kohustus esitada andmed vaid imporditud toodetega seonduva heitkoguse kohta. Üleminekuperioodil on aruande esitajatel kohustus kaasata aruandlusse kogu vajalik ja asjakohane info kaupade kohta ning hallata kauba päritolu ja selle tarneahelat puudutavat infot.

SPIM-kaupadega seonduva heitkoguse arvutuspõhimõtted ja andmete esitamise nõuded on kehtestatud Euroopa Komisjoni rakendusmääruses 2023/1773

Aruanded esitatakse igas kvartalis, ühe kuu jooksul peale kvartali lõppu. Esimene SPIM-aruande esitamise tähtaeg oli 31. jaanuaril 2024, millesse kaasati seega 2023. aasta neljanda kvartali imporditud kaubad.

Meie SPIM aruande eksperdid koostavad SPIM-kaupade aruanded ja esitavad need kliendi eest registrisse.

Leiame igale ettevõttele just tema eripärasid arvestades talle parimad aruandluslahendused. Küsi lisa:

Kliendiinfo: +372 655 0703

E-kiri: info@toll.ee