SPIM aruanne

Meie eksperdid koostavad SPIM-kaupade maaletoojatele SPIM-aruande ja esitame selle kliendi eest registrisse.

Euroopa Komisjoni kliima- ja energiameetmete paketi “Eesmärk 55” üheks osaks on piiril kohaldatav süsiniku kohandusmehhanism (süsiniku piirimeede ehk SPIM, inglisekeelne lühend CBAM).

Meetme eesmärk on ära hoida süsinikuheite ülekandumist kolmandatesse riikidesse, kus ei kohandata piisavaid keskkonnaalaseid nõudeid ja meetmeid vähendamaks teatud kaupade tootmisjälge. Sellisteks kaupadeks on tsement, elekter, väetis, raud, teras, alumiinium ja vesinik.

Meetme rakendumisega jõustus ettevõtetele aruandluskohustus – SPIM aruanne.

SPIM-kaupu (tsementi, elektrit, väetist, rauda, terast, alumiiniumi ja vesinikku) importivad ettevõtted peavad esitama vastava kaubakoodiga toodete kohta igas kvartalis aruanded süsiniku piirmeetme ehk SPIM registris. Aruandluse kohustus algas 1. oktoobrist 2023.

Alates 1.10.2023 hakkas impordideklaratsioonide süsteem Impulss SPIM-kaupade deklareerimisel kuvama ka vastavat hoiatust.

Kliendiinfo: +372 655 0703

E-kiri: info@toll.ee