Pakendiaruanne – kõige suurem komistuskivi on rühmapakend Pakendiaruanne - kõige enam vigu tekitab kaubaarvetel olevate puudulike rühmapakendite andmete kasutamine

Pakendiaruande koostamisel võib välja tuua kolm peamist komistuskivi:

  • teadmatus – millised pakendid kaasata aruandlusesse
  • oskamatus pakendeid kaasata
  • sobiliku pakendiandmete kaardistamise hetk ehk sisendandmete tekkemomendi valimine.

Pakendiaruanne ja selles esitatud andmed peaksid vastama tegelikele pakendianmetele. Pakendiaruande koostamise kõige enam tekkinud vigade põhjuseks on osutunud rühmapakendi puudulik kirjeldus kaubaarvetel.
Vaid üksikutel juhtudel on pakendiaruanne võimalik luua kaubaarvetel leiduva info põhjal – kui kaubadokumentidel on pakendid koguseliselt kirjeldatud  (kastide, pakkide või aluste arv) – kuid peaaegu alati puuduvad dokumentides rühmpakendi info,  materjali ja massi andmed.

Rühmapakendi määramise ainus võimalik aeg on kauba lattu saabumise hetk. Hiljem, kui kaup on ladustatud ja rühmapakendid osaliselt või täielikult eemaldatud või laost välja saadetud, on selle mahtude taasesitamine raskendatud ja neid ei saa käsitleda objektiivse tõendida aruandluse sisendis.

Pakendiaruandluses on korrektselt kirjeldatud rühmapakend võtmetähtsusega, kuna moodustab keskmise ettevõtte näitel koguseliselt väga suure osa (tavaliselt üle 50%) kogu pakendi kogusest.

Rühmapakendi olemus (materjal ja kaal) on tingitud erinevatest asjaoludest:

  • see lihtsustab kauba käsitsemist ladustamisel ja transpordil
  • aitab säilitada toote omadusi
  • kaitseb kaupa transportimisel võimalike kahjustavate keskkonnamõjude eest (niiskus, külm jms).

Rühmapakendi andmete kogumisel on olulisem õige ajahetke valimine

Pakendiaruande loomiseks on kõige tähtsam määrata rühmapakendite materjalid, kogused ja kaalud õigel ajahetkel. Siinkohal kirjeldame enam esinenud rühmapakendiga seotud probleemide tagamaid.

rühmapakend-pakendiaruanneKauba tootja on varunud oma lattu kauba pakendamiseks ja transportimiseks rühmapakendid omal valikul (pakendi hinnast, kahjustuse riskist, tarne kiirusest, transpordi liigist, enamlevinud partiide suurustest olenevalt jne) ja kasutab neid oma reeglistiku kohaselt.

Vaid üksikutel juhtudel esineb olukordasid, mil kauba tootja toodab vaid ühetüübilist kaupa, tema saadetised on sarnased ja fikseeritud kogustes, ühtemoodi pakendatud rühmapakendisse.

Rühmapakend-euroalus-kaubaalus

Hoolimata sellest, et saadetised erinevad nii sisult kui koguselt, on kõikide ettevõtete eesmärgiks hoida oma transpordi ja logistika kulud võimalikult madalad. Selleks kasutatakse saadetise komplekteerimisel maksimaalselt ära kogu võimalik veomaht.

Rühmapakend-euroalus-kaubaalus

Sõltuvalt toote kaalust, väärtusest jms valitakse sobilik rühmapakend. Toote mass ja maht tingivad rühmapakendi omadusi: materjali paksus, tugevus, maksimaalne ühikute arv rühmapakendis jms.


Pakkekile kasutamine sõltub eelkõige 1) võimalike niiskuskahjustuste vältimisest 2) vajadusest fikseerida tugevamalt komplekteeritud saadetis 3) transpordivigastuste vältimisest.

Rühmapakend-euroalus-kaubaalus

Kaubadokumentides on mõningatel juhtudel kirjeldatud küll müügipakendi info, kuid reeglina puudub seal täielik informatsioon rühmapakendi kohta.

Kui kaubad on rühmapakendist välja võetud ja antud rühmapakendit ei ole selgelt eraldi ladustatud, on selle hilisem koguse määramine võimatu. Pakendiettevõtted erinevatest Euroopa Liidu riikidest kirjeldavad rühmapakendi mahtu erinevalt kuna selleks ei saagi luua ühtset standardit – rühmapakendi omadused sõltuvad transpordiliigist, kauba väärtusest, tarnekiirusest, kaubamahust ning hetkel kauba saatja laos olemasolevast rühmapakendist. Korrektset pakendiinfot kauba saatja kaubaarvetel või saatedokumentidel reeglina ei kajasta.

Rühmapakendite andmete kogumisel soovitame alustada aruandlusesse kaasatavate pakendiandmete kogumist just rühmapakendi kaasamisest ja selle võimalikult täpsest kaardistusest.

Pakendiandmete loomiseks on parim hetk vahetu kauba lattu saabumine – sel hetkel on kaardistamiseks olemas kogu pakend.

Kaalumisi tuleb korrata, iga tooterühma korduskaalumise intervall tuleb otsustada eraldi, olenevalt selle tooterühma rühmapakendi dünaamilisusest.


Artikkel ilmunud: www.raamatupidaja.ee 

About Ranno

Graafiline disainer

View all posts by Ranno →