Pakendiseadus ja aruandekohustus Pakendiseadus kohustab pidama pakendimassi üle pidevat arvestust

Pakendiseadus – Pakendiettevõtjal on seadusest tulenevalt nii pakendiarvestuse pidamise kohustus kui ka pakendite kogumise ja taaskasutusse suunamise kohustus. Taaskasutuse  kohustused on ettevõttel võimalik kirjaliku lepinguga üle anda pakendiga tegelevale ja tegevusluba omavale taaskasutusorganisatsioonile. Kokkulepitud intervalli tagant esitab pakendiettevõte taaskasutusorganisatsioonile pakendiaruande. Esitamise intervalli valib ettevõte oma tegevuse eripärast lähtudes: igakuine, kvartaalne, poolaasta või aasta kaupa.

Pakendiseadus

Pakendiseadus § 24 kohaselt peavad kõik ettevõtjad, kes toodavad pakendit, veavad sisse või välja tühja või täidetud pakendit, paken­davad Eesti turu jaoks või veavad sisse paken­datud kaupa, pidama oma pakendialase tegevuse kohta regulaarset arvestust nii pakendimaterjalide kui liikide lõikes:

 1. toodetud pakendi ja pakendatud kauba pakendi massi kohta;
 2. sisse- ja väljaveetud tühja pakendi ning pakendatud kauba pakendi massi kohta;
 3. turule lastud kauba pakendi ja tekkinud pakendijäätmete kohta ning korduskasutuspakendi massi kohta;
 4. Eestis taaskasutatud ja sisse- ja väljaveetud käideldud pakendijäätmete massi kohta;
 5. raskmetallide sisalduse kohta pakendis ja pakendi koostisosades.

Pakendiseaduse tähenduses on kõik pakendiliigid ja materjalid järgmised:

Pakendimaterjalid

 • klaas
 • plast
 • metall
 • paber ja kartong, kaasa arvatud kihiline kartong
 • puit

Pakendiliigid

 • müügipakend
 • rühmapakend
 • veopakend

Lisainformatsioon pakendi aruandekohustuse kohta

Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks selle kauba olelusringi vältel: toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid ühekorrapakendeid.

About Ranno

Graafiline disainer

View all posts by Ranno →