Pakendiaruanne – täitmine ja esitamine taaskasutusorganisatsioonile Lisaks Intrastat küsimustiku täitmisele aitab A-Tolliagentuur koostada pakendiettevõtjal pakendiaruannet taaskasutusorganisatsioonidele.

Kes on pakendiettevõtja?
Pakendiettevõtja on isik, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa. Pakendiettevõtjana võib seega vaadelda kõiki ettevõtteid, kes ühel või teisel moel kasutavad või täidavad pakendit ja veavad sisse pakendatud kaupa.

Pakendiettevõtja (va pakendatud kauba müüja) on kohustatud oma Eesti turule lastud kaupade pakendi ja pakendijäätmed koguma ja taaskasutamavastavalt seaduses sätestatud määradele ning kandma sellest tulenevad kulud. Pakendiettevõtjale kehtivad samuti kauba muud pakendialaste õigusaktidega kehtestatud nõuded (pakendi tagasivõtu kohustus, pakendiaktsiis jt). Pakendiettevõtja peab teadma oma kasutatud pakendite kogust, liike, materjali ning selle raskmetallide ja muude ohtlike ainete sisaldust. Pakendiettevõtja peab regulaarselt esitama seda teavet taaskasutusorganisatsioondidele või Pakendiregistrile.

A-Tolliagentuur vormistab teie eest pakendiaruande ning esitab selle taaskasutusorganisatsioonile.
Tehes koostööd A-Tolliagentuuriga, võib olla kindel, et aruanded on korrektselt ja õigeaegselt taaskasutusorganisatsioonidele esitatud! Selleks peab ettevõte saatma oma kaubavahetusega seotud dokumendid, mille põhjal koostatakse ja esitatakse aruanne.

About Ranno

Graafiline disainer

View all posts by Ranno →