Pakendite kogumine ja taaskasutuse kohustuste üleandmine taaskasutusorganisatsioonile Pakendiettevõtjale seadusega pandud kohustuste, pakendite kogumise ja taaskasutamise, delegeerimine taaskasutusorganisatsioonile

Pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa, võib pakendite kogumise ja taaskasutuse kohustused üle anda lepingu alusel taaskasutusorganisatsioonile.
Näiteks, kui maksustamisperioodiks on käesoleva aasta teine kvartal, siis võib pakendiettevõtja sõlmida lepingu taaskasutusorganisatsiooniga kuni teise kvartali viimase päevani (30.06) ja lepingu lugeda kehtivaks alates teise kvartali esimesest päevast (01.04).

Pakendiaktsiisi seadus ja pakendiseaduse muutmise seadus jõustus 19.06.2010, see fikseerib üheselt mõistetavalt maksukohustuse tekkeaja pakendiaktsiisi seadusest tulenevate kohustuste üleandmisel taaskasutusorganisatsioonile. Alates 19.06.2010 ei ole enam võimalik tagasiulatuvalt taaskasutusorganisatsiooniga liituda ega tagasiulatuvalt pakendimasse deklareerida.

Ettevõtted, kellel pärast seaduse muudatuse jõustumist on pakendijäätmete kogumine korraldamata, peavad möödunud perioodide eest maksma pakendiaktsiisi ja viiviseid Maksu- ja Tolliametile.

Kui aktsiisimaksja ei ole pakendi osas oma kohustusi taaskasutusorganisatsioonile üle andnud, siis on pakendi aktsiisiga maksustamisperioodiks kvartal.

About Ranno

Graafiline disainer

View all posts by Ranno →