Intrastat küsimustiku koostamine A- Tolliagentuuris A- Tolliagentuur on suurim Intrastat küsimustiku koostaja. Koostame kliendi eest korrektse intrastat küsimustiku ja esitame selle õigeaegselt Statistikaametisse.

Intrastat küsimustiku vormistamise teenuse tellimisel A-Tolliagentuurist, jääb teie ainsaks kohustuseks edastada meile igakuiselt oma kaubaaarved ning teie eest koostatud Intrastat esitatakse korrektselt ja õigeaegselt Statistikaametile.

Intrastat küsimustik on statistiline aruanne kaubavahetuse kohta Euroopa Liidu liikmesriikidega, mis tuleb esitada Eesti Statistikaametile igakuiselt aruandekuule järgneva kuu 14. kuupäevaks.
Intrastat küsimustiku (varasemalt Intrastat aruanne) peavad esitama ettevõtted, mille Euroopa Liidu riikidega peetud kaubavahetuse käive ületab aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve. Mis on Intrastat ja kes on kohustatud seda esitama- loe täpsemalt siit.

 

About Ranno

Graafiline disainer

View all posts by Ranno →