Rubriik: Intrastat

Intrastat küsitluse suurim vormistaja Eestis on A- Tolliagentuur

Intrastat küsimustik on Euroopa Liidu liikmesriikide omavahelise kaubavahetuse andmete kogumise süsteem. Intrastat esitatakse igakuiselt Statistikaametile. Intrastat küsimustikku peavad esitama   ettevõtted, mille Euroopa Liidu riikidega peetud kaubavahetuse käive ületab aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve.

A-Tolliagentuur koostab ja esitab Intrastat küsimustiku oma klientide eest Statistikaametisse.

  • Oleme välja töötanud parima Intrastat analüüsimooduli.
  • Meie meeskonnas on 28 professionaalset Intrastat spetsialisti.
  • Meie andmebaas sisaldab üle 10 000 erineva kaubaartikli.
  • Intrastat küsimustiku tellijale saame pakkuda PROTO (probleemtoodete) aruande teenust tavahinnast soodsama hinnaga.

 

Intrastat küsimustik Intrastat - Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise väliskaubanduse statistika kogumise süsteem

Intrastat (Intra EC Trade Statistics) on Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide omavahelise kaubavahetuse
andmete kogumise süsteem. Intrastati süsteem sai alguse 1993. aastal ELi riikide ühisturu loomise ja sellega kaasneva tollikontrolli kadumisega ELi sisepiiridel. Seetõttu kadus võimalus lähtuda statistika tegemisel ainult tollideklaratsioonide andmetest ja tekkis vajadus koguda andmeid otse väliskaubandusega tegelevatelt ettevõtetelt.
Euroopa Liidu sisese kaubavahetuse puhul kasutatakse ekspordi ja impordi asemel mõisteid kauba
saabumine ja kauba lähetamine (ingl arrivals and dispatches) ning ettevõtteid nimetatakse vastavalt kauba
saajaks või kauba lähetajaks.

Intrastat on Intrastat küsimustiku peavad esitama ettevõtted, mille Euroopa Liidu riikidega peetud kaubavahetuse käive ületab aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve. Statistilise läve määrab kindlaks Statistikaamet eelmise aasta väliskaubanduse andmete põhjal.

Loe artiklit Intrastat küsimustik Intrastat – Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise väliskaubanduse statistika kogumise süsteem

About Ranno

Graafiline disainer

View all posts by Ranno →

Intrastat küsimustike koostamine A- Tolliagentuuris Intrastat küsimustike kõige suurim koostaja on A- Tolliagentuur. Koostame kliendi eest korrektse Intrastat küsimustiku ja esitame selle õigeaegselt Statistikaametisse.

Intrastat küsimustiku vormistamise teenuse tellimisel A-Tolliagentuurist, jääb teie ainsaks kohustuseks edastada meile igakuiselt oma kaubaaarved ning teie eest koostatud Intrastat esitatakse korrektselt ja õigeaegselt Statistikaametile.

Intrastat küsimustik on Euroopa Liidu liikmesriikide omavahelise kaubavahetuse andmete kogumise süsteem. Intrastat esitatakse igakuiselt Statistikaametile. Intrastat küsimustikku peavad esitama ettevõtted, mille Euroopa Liidu riikidega peetud kaubavahetuse käive ületab aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve. Loe artiklit Intrastat küsimustike koostamine A- Tolliagentuuris Intrastat küsimustike kõige suurim koostaja on A- Tolliagentuur. Koostame kliendi eest korrektse Intrastat küsimustiku ja esitame selle õigeaegselt Statistikaametisse.

About Ranno

Graafiline disainer

View all posts by Ranno →